Полум'я Роду

blog

Полум'я Роду

Полум'я Роду– це духовне об'єднання громад русинів-українців, що сповідують звичаєву Віру. Полум'я Роду засноване 21 вересня 2009 р. і з того часу веде активну діяльність, яка спрямована на утвердження і поширення Руської Православної Віри та духовних знань народу Русі-України. Голова громади Полум'я Роду – волхв Яромир.
Державною вірою Русі-України може бути тільки та віра, яка створена нашим народом і відображає його духовну сутність, світогляд, звичаї, історію. Саме такою ми вважаємо Руську Православну Віру.


Руська Православна Віра – це споконвічна родова Віра русинів-українців, яка започаткована нашими Предками. Вона дає нам правильне розуміння самих себе та світу, в якому ми існуємо. Це досконалий духовний шлях нашого народу, стрижень його буття і основа самостійного існування. Сповідники РПВ називають себе рідновірами, тому що мають своє рідне богорозуміння, світогляд і обрядовість. Рідна Віра допомагає нам знайти себе серед природи і суспільства, творити свою самобутність. Вона формує святість нашого народу, що є запорукою шанування оточуючого середовища.
Ми використовуємо назву «Русь» тому, що це більш давня самоназва нашого народу і держави. Вона згадується Велесовою Книгою і літописами. Від назви нашої країни Русь ми називаємося русинами (русами), а нашу Рідну Віру називаємо Руською.
Наша Рідна Віра називається Православною, бо наші Предки, ушановуючи Богів, славили світ Прави – світ божественних законів, якими управляється Всесвіт та наше земне життя, як його складова частина.


Ми віримо, що Бог є Природа, яка оточує нас навколо. Ми є частиною Божої сутності, яку сприймаємо через міфологічні персонажі, поетичне слово, відчуваючи, що все навколо нас є живим. Весь Всесвіт називаємо Родом Всевишнім, ми ж є Родом Земним, який живе за законом Божим. Бог Род є єдиним і багатопроявним, як і Світ в якому ми живемо. Кожен із проявів Рода має своє ім'я: Батько Небо Сварог, Мати Земля Рожаниця, їхні діти - Дажбог-Сонце, Макоша-Вода. В прояві войовничому Бог є Перуном, в господарському - Велесом, у вітрі - Стрибогом, у річках - Даною, у вогні - Симарглом і так далі. У Руській Вірі кожен прояв Рода виконує своє призначення, немає Богів добрих чи злих, їхня протилежність - це різні форми нашого існування. Білобог відповідає за день (літо), Чорнобог за ніч (зиму). Вони між собою б'ються, але від того твориться Світ, відбувається вічний колообіг - після смерті знову постає життя. Ми, як діти наших Богів, допомагаємо їм творити лад на нашій Богом даній Землі. А Боги допомагають тому, хто бореться за своє життя і живе у злагоді зі своїм родом.

 

Громада Полум'я Роду стоїть на державотворчих засадах. Ми виступаємо за:

 

- єдину державу Україна, яка є правонаступницею держави Русь;
- єдину духовну основу державотворення – Руську Православну Віру;
- цілісність державних кордонів України;
- єдність і розвиток українського народу, його історичної свідомості, звичаїв і культури, духовної самобутності та самовизначення;
- задоволення духовних, культурних та мовних потреб українців, які проживають за межами держави;
- здоровий спосіб життя, протидію шкідливим впливам на нього;
- боєздатні Збройні сили України, які формуються на загальному військовому обов'язку громадян;
- право власності Українського народу на Землю, яка не може бути об'єктом продажу чи застави;
- збереження природних ресурсів і їх дбайливе використання українським народом.

Громада Полум'я Роду проводить

 

Обряди:


Щонедільні богославлення, свята календарного кола, посвячення в рідновіри, вінчання, поховання, поминки, освячення будівель та іншого майна;
Фестивалі, молодіжні вишколи:
В таборах на чарівних куточках природи, біля давніх священних місць: фізичні вправи, лекції, пісні, мандрівки, майстер-класи та ін.


Прочанства:


1. Святилищами та іншими пам'ятними місцями острова Хортиця.
2. На Савур-Могилу та Синє Озеро (Запорізький р-н);
3. Кам'яну Могилу (Мелітопольський р-н);
Прочани дізнаються про світогляд, символіку (в тому числі державну), богорозуміння, календарну систему Предків, стануть учасниками славлення Руських Богів.
Запрошуємо до співпраці туристичні фірми, навчальні заклади, організації.


Лекції на теми:


- світоглядні основи Руської Віри: богорозуміння, символи, святилища, образи;
- вітчизнолюбство в Руській Вірі;
- календар руських свят;
- обряди Руської Віри: народження, вінчання, поховання, повсякденні обряди, молитви;
- виховання дитини;
- облаштування оселі, обереги, символізм;
- Велесова Книга – духовна книга Руського Роду.

Голова Громади

author
влх. Яромир

Волхв Рідної Віри, голова громади "Полум'я Роду" (м. Дніпро) Руського Православного Кола, голова Січеславського Кола РПК.