Рідна Віра

blog

Рідна Віра

1. Рідна Православна Віра (далі по тексту РПВ) є звичаєвою вірою народу Русі-України. Вона була, яка була відома на Русі під назвою Віра Предків, Руська Віра, Право Славлення тощо. Традиції справжнього українського православ’я майже повністю збереглися у народі під виглядом “народних звичаїв” і традицій суспільно-релігійного (позацерковного) життя. РПВ продовжує релігійні духовні традиції старослов'янської віри Русі-України та виступає її правонаступницею і спадкоємицею. Священними для Рідної Православної Віри є духовні надбання нашого народу, які дійшли до нас у вигляді прадавніх святинь, книг, пісень, молитов, переказів, замовлянь, казок, символів тощо.

 

2. Духовний центр "Руське Православне Коло" проповідує віру в Бога Рода, Єдиного і Багатопроявного. Род єднає у собі всіх Богів: Сварога, Рожаницю, Дажбога, Макошу, Перуна, Стрибога, Хорса, Велеса, Білобога, Чорнобога та ін.

 

3. За віровченням РПВ світ поділений на три частини: Права – світ Божих Законів, Ява – Світ земного життя, Нава – світ потойбічний. Ці світи поєднують Всевишнього Рода в минулому, сучасному і майбутньому, і Рід людей у поєднанні померлих, живих і тих, хто прийде після нас. Після смерті тіла душа повертається у світ Яви у наступних поколіннях. Тому сповідники РПВ прагнуть продовжувати свій Рід, зберігати свою землю для майбутніх поколінь.

 

4. Назва віровчення випливає з його світоглядних постулатів. “Рідна” тому є рідною, бо дана Родом, і ним опікувані ми живемо родами, родових Богів наших славлячи; “Православна” (словосполучення, котре складається із давньоруських релігійних понять “Прав” і “Славлення”), оскільки богослужби (славлення) спрямовують духовну енергію віруючих у світ Прав (світ Богів, божественних законів і правил); “Віра” – оскільки це поняття несе в собі розуміння відданості, правди, честі і є передумовою та логічним продовженням Знання.

 

5. Сповідники Рідної Православної Віри вважають себе за етнічною ознакою Синами Русі (України) - русами (русичами, русинами), але, враховуючи сучасну назву нашого етносу, можуть називати себе і українцями, українцями-русичами тощо.

 

 

Голова Громади

author
влх. Яромир

Волхв Рідної Віри, голова громади "Полум'я Роду" (м. Дніпро) Руського Православного Кола, голова Січеславського Кола РПК.