Основи Віровідання

blog

Основи Віровідання

Що таке Руська Православна Віра?


Руська Православна Віра – це споконвічна звичаєва родова Віра русинів-українців, яка започаткована нашими Предками. Вона дає нам правильне розуміння самих себе та світу, в якому ми існуємо. Це досконалий духовний шлях нашого народу, стрижень його буття і основа самостійного існування. Сповідники РПВ називають себе рідновірами, тому що мають своє рідне богорозуміння, світогляд і обрядовість, які успадковані від Пращурів.

 

Чому використовуємо назву «Руське»?


Це більш давня самоназва нашого народу. Вона згадується Велесовою Книгою і літописами. Після того, як московити перебрали на себе назву Русь, Росія, необачні керманичі нашого народу поступилися і прийняли назву однієї із земель Русі аби якось відрізнятися від Московії. Росіяни майже до останнього називали нас малоросами, чим підкреслювали витоки Русі з Наддніпрянщини, як малої Батьківщини. В західних областях нашої держави найдовше зберігалася прадавня назва нашого народу – русини.

 

Чому Віра називається Православною?


Називається так, бо Предки наші, шануючи Богів, славили світ Прави – світ божественних законів, що правлять Всесвітом. Ця назва була перебрана від нас греко-ортодоксальною церквою, разом з безліччю інших понять та свят Руської Православної Віри, щоб легше було накинути на людей оману чужинської релігії.

 

Яка віра має бути державною в Русі-Україні?


Тільки та віра, яка створена нашим народом і відображає його духовну сутність, світогляд, звичаї, історію може бути державною вірою Русі-України. Саме такою ми вважаємо Руську Православну Віру, яка споконвічно твориться нашим народом.

 

Чи є Руська Православна Віра язичництвом?


Язичниками називають національні чи релігійні меншини або сусідні народи, які мають іншу віру. Про це зазначається у Велесовій Книзі. Руська Православна Віра – створена нашими Предками і споконвіку існує на землях Русі-України, тому вона не може бути язичництвом для тих, хто вважає себе русином. Всі інші релігії, які прийшли до нашого народу з чужини, для нас є язичницькими: "І так Богами хранимі од многих, [що] речуться язичниками (азенце)" [ВК, 5а].
З іншого боку слово язичник можна розуміти як вогнепоклонник, але і в цьому розумінні, воно означає недосконалість, так як Вогонь символізує зародок Сонця. Тобто йде протиставлення: погань-краса. Хоча в природному розумінні це розвиток життя: з поганої гусені твориться метелик, але й метелик після гибелі стає поганю – він гине.
Чужа для нас юдо-христосівська церква називала язичництвом нашу стародавню Віру, звідти назва перейшла в науковий обіг. Через те деякі рідновірські течії використовують термін "язичництво", бо так стало прийнято в суспільстві. РПК свою віру не називає "язичництвом", але й особливо не висловлює протест, якщо ЗМІ використовують цей термін, бо вони пояснюють, що так буде зрозуміліше для читачів чи глядачів.

 

Скажіть, чому слов'янські боги допустили поширення на рідній території віри в Ісуса Христоса?


Боги дали нашому народу Землю і маємо захищати її фізично і духовно, щоб вижити у цьому жорстокому світі вічної боротьби. Ми є внуками наших Богів і маємо допомагати їм творити лад на нашій Землі. Боги дали все, що потрібно для нашого життя. Тому не Боги винні, а люди, які не вберегли те, що їм дано. Зараз народ повертається до своєї предківської віри. Не стійте осторонь! Від кожного із вас залежить доля нашого народу!

 

Чи є сповідники Руської віри хрестиянами?


Наші предки символ хреста ушановували з кам'яного віку, це доведено археологічними дослідженнями. Символ рівнораменного хреста означає Сонце і позначає світ життя, косий хрест – символ Місяця і потойбічного світу, видовжений хрест – символ меча і чоловічого начала, восьмикінцевий хрест – символ Дерева Всесвіту або Щогли Човна. Наш народ символ хреста використовуємо донині, тому ми можемо себе називати хрестиянами. Не плутайте це поняття з вірою в Ісуса Христоса, яку потрібно називати "христосівство". Причому зазначимо, що юдо-христосівська віра, що базується на біблійному вченні, почала символ хреста використовувати тільки з IV ст., а до цього вважала його язичеським символом.

 

Чи є у Руській Православній Вірі поняття про першородний гріх?


Не може бути на людині гріха за те, що вона не робила. Кара за жагу до знань може вигадати лише той, хто хоче залишити людину у темряві невігластва. Людина сама себе карає, коли йде проти законів Природи і Рідного Звичаю.

 

Як слов'яни розуміють Бога?


Слов’яни розуміють Бога як найвищу істоту. З Богом ототожнюється Природа, Всесвіт. Найвищій Бог є єдиний і багатопроявний, кожний із Його проявів має своє ім’я і образ. Кожний Бог слов’ян має чітку прив’язку до природної сутності, тобто відбувається уособлення проявів Природи через міфологічні персонажі. Такий світогляд відрізняється від біблійного віровчення, де боги і святі діють як окремі від Природи істоти, хоча первісно ця прив’язка існувала. Багатопроявність Божественної сутності отримала у слов’ян велику кількість імен Богів, і, відповідно, множину слова "Боги". Серед імен слов’янських Богів є багато найменувань одного і того ж Божества, які можуть виявитися давніми епітетами, а пізніше стали сприйматися як власні імена.

 

Чи є Руська Православна Віра багатобожжям?


Православні рідновіри вірять у єдиного і багатопроявного Бога – Рода Всевишнього, Творця Всесвіту, який об'єднує в собі все його розмаїття. Тому у чоловічому прояві – він Батько Сварог, а в жіночому – Рожаниця, у войовничому стані – Перун, у господарському – Велес і т.п. Тому і кажуть рідновіри, що Бог – єдиний і багатопроявний.

 

Як у Руській Православній Вірі розуміють Всесвіт?


Люди уявляли Всесвіт у вигляді величезного Світового Яйця. Все Яйце називаємо Родом Всевишнім Люди на Землі представляють Рід земний, він є відображенням Всевишнього. Рід поділяється на чоловіка і жінку та їхніх дітей. З верхньої частини Світового Яйця твориться Твердь Небесна – Батько-Сварог, з нижньої – Твердь Земна – Мати-Рожаниця (Родань, Рогань), з жовтка породжується їхній син – Сонце-Дажбог, з білка донька – Вода-Мокоша. Сонце і Вода є братом і сестрою, і одночасно нареченим і нареченою (тобто вони нарікаються братом і сестрою). Це поєднання у вигляді жовтого і синього кольорів відображено на державному прапорі Русі. Між Небом і Землею існує повітря – Стрибог.
Батько-Сварог запліднює Матір-Землю, вона випускає Води і породжує Сонце. Воно проходить Небом, як життєвим шляхом, і вмирає, заходячи до лона Матері-Землі, а зранку знову воскресає. Так постала віра в непереможне і вічне життя.

 

В багатьох віруваннях є поняття Трійці в різноманітних формах і тлумаченнях. Чи існує поняття святої Трійці в Рідній Вірі?


Предки наші вірили, що Всесвіт складається з трьох світів: світу духовного, священного – Прави, світу проявленого, земного буття – Яви, та світу потойбічного – Нави. Всі світи взаємопов'язані і всі впливають на наш Рід в минулому, сучасному і майбутньому. Символом трьох світів є Світове Дерево, яким в наших краях переважно виступає Дуб. Його крона – світ Прави, стовбур – Яви, коріння – Нави. Подібно до дерева розташовуються рамена восьмикінцевого православного хреста.


Як розподіляються Боги згідно Триглаву?


Праворуч стоїть Дажбог, що уособлює Сонце, ліворуч – Мокоша-Вода, а посередині Перун – Бог прі. Це боріння відбувається між Білобогом і Чорнобогом, що підтримує Всесвіт і творить вічне коло життєоновлення, від того день змінюється на ніч, а літо на зиму і навпаки. А своєрідна боротьба між чоловіком і жінкою породжує нове життя – лялю-дитину, тому Бога кохання Леля вважаємо проявом Перуна. Згідно цього розташування чоловік символізує Яву, жінка – Наву, дитина – Праву.

 

Кажуть, що Перун також бореться з Велесом, чи це можна побачити на Триглаві?


Верхня частина середнього зуба відображена у вигляді пера позначає Перуна, а нижня у вигляді яйця чи ядра, який відповідає Богові Ондеру (Індрі). В яйці бачимо образи Велеса – перевернуту п'ятикінцеву зірку, а також символи тура, овена. Весь середній зуб має форму булави – це чоловіче начало, а двозуб має форму чаші – жіноче лоно. Булава ще розкладається на списа (або копіє) – знаряддя Перуна і сердечко – символ Велеса (його роги одночасно можуть позначати жіноче лоно). Отримуємо відомий символ: спис чи стріла пронизує сердечко, що одночасно позначає єднання чоловіка і жінки. Також можна розглядіти, як ця стріла-спис б'є між роги Велеса, який ототожнюється у весільному обряді з батьком нареченої. А сам Перун-воїн має захопити його двір, тому і вступає з ним у битву.
Триглав, як бачимо, має багато значень.

 

Яке відношення Тризуб (Триглав) має до князя Володимира?


Княжий знак Володимира прийнятий за герб України-Русі. Міфологічно князь Володимир символізує вечірнє Сонце, що заходить у світові води, його так і називають у старинах Володимир Красне Сонечко. Тому Триглав символізує ще сокола або голуба, що падає до низу. Це якби Дух Божий, що зійшов на землю до людей. Володимир за ім'ям близький і до Велеса – бога багатства і опікуна нижнім світом. Коли Сонце заходить, то перетворюється на Місяць – потойбічне Сонце, що має інше ім'я Василь. Тому князь є правитель на землі, що посланий Богом, а його знак – це символ влади.

 

Кажуть, що на Триглаві-Тризубі можна прочитати "Воля". Чи є там ще якісь надписи?


Дійсно, на Триглаві вважають зашифровані деякі слова в монограмі пов'язаній з князем Володимиром. Упізнаються знайомі нам сучасні літери і деякі давні, що вийшли з ужитку. Колись складові Триглава мали ієрогліфічне значення і послугували для створення літер сучасного алфавіту. Триглав є святознаком, який мав певне богослужбове використання і був важливим засобом збереження і передачі знань і мудрості.

 

Існує суперечка яким має бути прапор України – синьо-жовтим чи жовто-блакитним. Який з прапорів є правильним?


Обидва варіанти прапора є правильними, але мають різне значення. Склалася основна думка, що прапор символізує золоте пшеничне поле під синім небом. А ось згідно світогляду Сонце (жовтий колір) днює в кроні Світового Дерева, а Вода (синій колір) тече в його коріннях. У цій позиції прапор – жовто-синій. Але коли Сонце сідає у світові Води, то кольори замінюються місцями, Дерево перевертається. Дехто намагається подати це за негативне явище і вважає, що подібне розташування приносить біди державі. Насправді Бог створив Світ подвійним, де Білобог і Чорнобог між собою б'ються, але й кожен виконує своє призначення. Тому спускаючись в потойбіччя Сонце (чи чоловік) якби потрапляє в свою хату і поєднується із жінкою. Могила, хата, храм, селище, держава ототожнюються із жіночим лоном. Це місце спокою, сну, споглядання, стабільності, миру. Мирне Сонце ушановувалося нашими предками, серед Богів чи легендарних героїв можна назвати: Миробога, Радогоста, Володимира, Мамая та ін. Коли Сонце зранку виходить із хати-лона у похід (на війну, працю), то кольори знову змінюють позицію, а це вже рух, ярість, творчість. Тризуб-Триглав символізує Сокола, що падає донизу, тобто синьо-жовтий прапор і Тризуб мають відповідність і символ державності. Якщо ми хочемо змінити прапор, то потрібно змінювати і позицію Тризуба.


Чи є родоначальники у русинів?


Кожен народ має легенди про своїх родоначальників, в більшості ці особи є міфологічними. Велесова Книга розповідає про отця Богумира і його дружину Славуну (Славу). У них були доньки Древа, Скрева і Полева (від них пішли племена деревлян, кривичів і полян), а також сини Сіва і Рус (відповідно племена сіверців і русів). Після отця Богумира був отець Орій із своїми синами Києм, Щеком і Хоривом. Багато наших імен закінчується на "слав" або "мир", тим самим підкреслюється походження від родоначальників Русі Богумира і Славуни.

 

Чи жили колись ці родоначальники?


Дехто намагається вирахувати дати життя і довести історичність Богумира і Орія. Насправді сама Велесова Книга дає нам підказки, що за своїм ім’ям і діями Богумир має уособлювати Миробога – Сонце, що заходить, а Орій, що діє після нього, – Сонце, що сходить, тобто відповідає Ярилові. Від отця Орія ми називаємося орійцями або арійцями.

 

А чому ми себе називаємо слов'янами?

 

За переказами Велесової Книги ми походимо від Славуни (Матері-Слави), жони Богумира, які є родоначальниками слов'янських племен: "Ми потомки роду Славуни" [ВК, 6г,8], "То бо ми маємо імено Слави" [ВК, 8(2)]. Ця Слава ототожнюється із богинею Зорі, що провіщає Сонце і співає Йому славу. Тому назва "слов’яни" може походити від славлення – богослужби, де прославляється Бог: "…славуни-руси, які Богам славу співають, і тако суть славуни тому." [ВК, 8(2)], "Якщо славії ми речені, ніколи не просили нічого. Славу речемо, се бо те молитву творячи." [ВК, 24а], "…і стали славні від славлення Богів наших" [ВК, 24в]. Як бачимо є цілком логічні пояснення виникнення назви "слов'яни" так і слов'янського світогляду.

Голова Громади

author
влх. Яромир

Волхв Рідної Віри, голова громади "Полум'я Роду" (м. Дніпро) Руського Православного Кола, голова Січеславського Кола РПК.